banner ecoest fin

T.E.L.E.TIN

În acest an, începând cu luna septembrie și până la sfârșitul lunii octombrie, asociația noastră va derula proiectul „T.E.L.E.TIN” (Turism, Ecologie, Loisir și Educație pentru Tineret), în parteneriat cu Fundația pentru Tineret a Municipiului București și Asociația Județeană Sportul pentru Toți Ilfov. 

Scopul: formarea unui colectiv de animatori/organizatori pentru activități ecoturistice și sportiv-recreeative pentru tineret. 

Obiective: 

  • selecția a 28 de tineri (elevi și profesori) din ecocluburile înființate în cele 7 licee bucureștene partenere; 
  • formarea unui colectiv de 21 de animatori/organizatori pentru activități de loisir pentru tineret; 
  • constituirea clubului „T.E.L.E.TIN” ca structură asociativă de tineret, fără personalitate juridică, care-și va desfășura activitatea atât la „Ecran Club”, cât și în liceele bucureștene partenere. 

Rezultate așteptate: 

După finalizarea proiectului, participanții vor avea competențele necesare ca, sub îndrumarea echipei de proiect, să se implice în organizarea și derularea unor activități specifice de tineret, cu o frecvanta bilunară, în cadrul Clubului „T.E.L.E.TIN”, cum ar fi: 

  • concursuri de turism sportiv-recreeativ (orientare turistică, alpinism/escalada, cros și cicloturism) și jocuri interactive, la sfârșit de săptămână; 
  • cursuri de inițiere în turismul montan pedestru/drumeție montană și ecoturism; 
  • aplicații ecoturistice în Parcurile Naționale și Naturale Bucegi, Comana, Cozia și Piatra Craiului, cu durată de 1-2 zile, cu scopul conștientizării în rândul tinerilor a importanței ecoturismului că instrument de conservare a biodiversității și îndeosebi a ariilor naturale protejate; 
  • aplicații de volunturism, cu durată de 1-3 zile, prin care se va urmări stimularea eco-voluntariatului. 

 

Imagini de la activitățile programate în cadrul proiectului vor fi postate pe site-ul nostru. 

  

TipărireEmail