banner ecoest fin

Volunturism

VOLUNTURISM înseamnă să combini anumite servicii de voluntariat cu călătoria/turismul. Aceasta este o formă de turism alternativ, având o importantă contribuție în dezvoltarea turismului durabil. 

Termenul a fost utilizat pentru prima data în industria turismului în anul 1998, în Nevada (SUA). 

Volunturistii sunt acei turiști care, din diverse motive, aleg să-și petreacă concediul într-un mod organizat, implicându-se că voluntari în activități care au ca scop sprijinirea anumitor comunități sărace sau atenuarea sărăciei material a acestora, reabilitarea anumitor arii natural sau cercetarea anumitor aspecte ale societătii sau a mediului. 

Se poate spune că, în concordant cu idealurile turismului durabil, obiectivele volunturistilor au în vedere participarea la activități de de dezvoltare a anumitor comunități sărace, de cercetare științifică sau de reabilitare ecologică. Cu alte cuvinte, volunturistii vor presta un serviciu (gratuity) la destinație. 

 produs turistic, volunturismul are la bază interacțiunea dintre voluntari (turiști) și comunitatea vizitată. Plecând de la așteptările și motivațiile volunturistilor, un astfel de produs turistic/experiență turistică trebuie să aibă la bază schimbul inter-cultural între volunturisti și membrii comunității vizitate. Acesta-I un aspect cheie al volunturismului. 

Conform site-ului www.VolunTurism.org, volunturismul este a€œo combinative integrate de servicii de voluntariat la o destinație aleasă în prealabil și o mai bună cunoaștere a elementelor tradiționale aferente acestei destinații a€“arta, cultura, geografie, istorie”. 

Factorii de atracție joacă un rol determinant în motivarea volunturistilor. Avem de-a face atât cu motivații interne socio-psihologice (dorința de aventură sau de explorare a unor locații îndepărtate de pe mapamond), cât și cu motivații externe ce țin de factorii culturali întâlniți la destinație (producția de cafea ecologică, animale exotice). (Swarbrooke, et al 2003:. 67, Brown și Lehto, 2005: 482). 

În plus, dincolo de acești factori, se adaugă dezvoltarea identității și a sinelui ca motivații puternice ale volunturistului. 

Indiferent de tipul motivației, obiectivul primordial al volunturismului este furnizarea unui anumit tip de serviciu (gratuit) la destinație. 

Asociația noastră s-a specializat în domeniul a€œGreen VolunTurism”, combinând activitățile de eco-voluntariat cu cele turistice în parcurile naționale și naturale din România. Începând cu anul 2002, am organizat peste 30 de programe de volunturism, în 10 parcuri naționale și naturale. 

Volunturistii care participă la astfel de programe turistice, trebuie să aibă disponibilitatea de a lucra în echipă, spirit de inițiativă, rezistență la efort fizic, dar și noțiuni de bază în ceea ce privește turismul montan pedestru. 

Din experiență celor 8 ani de volunturism, putem spune că principalele motivații personale ale celor care practică această formă de turism durabil, sunt următoarele: 

  • cunoașterea potențialului turistic natural și antropic al României, îndeosebi din Parcurile Naționale și Naturale
  •  întâlnirea și conversația cu personalul calificat ce-și desfășoară activitatea în ariile naturale protejate: rangeri, salvamontiști, biologi, pădurari ș.a
  • dobândirea unor noțiuni privind protecția mediului în general și a conservării biodiversității în special
  • dobândirea abilităților necesare lucrului în echipă (de proiect)
  • schimbul de experiență și expertiză în domeniu ca urmare a programelor de volunturism internaționale
  • stabilirea de noi relații și prietenii, atât cu ceilalți participanți, cât și cu reprezentanții comunităților locale

Dintre activitățile de eco-voluntariat cel mai des întâlnite în cadrul programelor de volunturism, le vom enumera pe următoarele: refacerea marcajelor, potecilor și amenajărilor turistice, colectarea deșeurilor turistice, informarea turiștilor, monitorizarea fluxului turistic, culegerea de informații științifice privind flora și fauna din zonă, cursuri și work-shop-uri cu membrii comunității locale, renovarea și recondiționarea unor obiective etnoculturale de interes ș.a. 

La nivelul fiecărei Administrații de Parc Național și Natural din România, există un program de voluntariat în cadrul căruia sunt stabilite acțiunile prioritare pentru anul în curs. În funcție de aceste priorități, cluburile sau agențiile de turism vor organiza și promova grupului țintă anumite programe de volunturism. 

PrintEmail